Indikátory topných nákladů.

Indikátory topných nákladů dodáváme pouze elektronické s rádiovým odečtem. Vzhledem ke směrnici evriopské unie která nařizuje měsíční dálkové odečty, nově instalujeme indikátory a vodoměry německého výrobce Zenner. Indikátory a vodoměry umožňují měsíční odečty dat s on-line přístupem k datům jednotlivým vlastníkům elektronicky a to za použití jedné sběrnice dat pro celý objekt. Instalace jediné sběrnice dat výrazně ušetří náklady za elektronické odečty. Navíc není nutná žádná rozvodná ani datová síť. Další výhodou jedné sběrnice je téměř vyloučená poruchovost oproti systémům s nutností instalace mnoha sběrnic v rámci jednoho objektu. Nařízení měsíčních odečtů novou vyhláškou očekáváme v průběhu roku 2021.    

Druhou variantou jsou indikátory B-Meters. Indikátory jsou levnější variantou, ale pro měsíční odečty vyžadují instalaci několika sběrnic dat. K indikátorům dodáváme kompletní sadu k samoodečtu. Pověřená osoba výborem SVJ tak může provést tzv. "pochozí odečet" kdykoliv během roku. 

Indikátory které instalujeme zaznamenávají měsíční stavy, jsou chráněné elektronickou i mechanickou plombou a zaznamenávají pokosy o neoprávněné pokusy o ovlivnění spotřeby, nebo pokusy násilného vniknutí do přístroje. 

Rádio řeší pohodlný způsob odečtu bez nutnosti přítomnosti vlastníka bytu u odečtů a zajišťuje tak soukromí vlastníkům bytů. Kontrola náměrů je velice jednoduchá a naměřené hodnoty lze číst z displeje každého indikátoru. Náklady na pořízení a servis jsou nyní levnější, než měření nekvalitním a nepřesným odpařovacím způsobem.

Na indikátory poskytujeme záruku 5 let.

1. Elektronické indikátory Zenner:

Meric_tepla_zenner_caltos_e_wireless_mbus

 

2. Elektronické indikátory B-Meters:

 Stazeny-soubor_3 Bmetersindikator 

 

 

 


MenuNovinky

Vodoměry 1.1.2009


Od 1.1.2009 dodáváme a instalujeme antimagnetické bytové vodoměry s rádiovým odečtem. Bližší informace v sekci vodoměry.