Indikátory topných nákladů.

Indikátory topných nákladů dodáváme pouze elektronické, od českého výrobce Metra Šumperk a.s.. Moderní způsob měření vyřešil mnoho problémů, zejména rozdělení nákladů dle započitatelné podlahové plochy, které bylo velice nepřesné, neodráželo skutečnou spotřebu bytů a nenutilo vlastníky bytů s teplem řádně hospodařit. Dále je elektronickým měřením vyřešen problém s letním náměrem odpařovacích rozdělovačů, je sjednocen termín odečtu a nyní je vyřešen i odečet bez nutnosti vstupu do bytu.

Rádio řeší mnohdy nechtěnou návštěvu bytu, resp. všech pokojů bytu a zajišťuje tak soukromí vlastníků. Kontrola náměrů je velice jednoduchá a naměřené hodnoty lze číst z displeje každého indikátoru. Každý indikátor je chráněn mechanickou plombou. Indikátory s rádiovým odečtem jsou chráněny navíc i elektronickou plombou, která umožňuje zjistit násilné vniknutí do přístroje. Náklady na pořízení a servis jsou nyní levnější, než měření nekvalitním a nepřesným odpařovacím způsobem.

1. Elekronické indikátory 10.5:

Eitn105_small_3 Dvoučidlové indikátory - nejlevnější varianta měření spotřeby tepla. Indikátor je chráněn mechanickou plombou a odečet zajišťujeme našimi pracovníky, nebo nabízíme zdarma proškolení vlastních pracovníků.

2. Elekronické indikátory 10.7:

Eitn107_small_2

Dvoučidlové indikátory s odečtem přes infraport-elektronické zařízení s přesným nahráváním dat o spotřebě bez nutnosti vizuálního odečtu a přepisu hodnot. Výrazně se snižuje chyba při odečtu.

 

3. Elekronické indikátory 30.0:

Eitn30_small_2 Dvoučidlový indikátor s radiovým odečtem. Odečet je proveden do přenosného PDA přístroje bez nutnosti vstupu do bytu a mnohdy bez nutnosti vstupu do objektu. Moderní indikátor s vysokou přesností, letním přerušením indikace a s elektronickou plombou, která chrání přístroj proti ovlivnění spotřeby a vniknutí do přístroje.

 


MenuNovinky

Vodoměry 1.1.2009


Od 1.1.2009 dodáváme a instalujeme antimagnetické bytové vodoměry s rádiovým odečtem. Bližší informace v sekci vodoměry.