Alateria s.r.o.


Firma Alateria s.r.o. s platností od 1.8.2013 převzala všechny závazky firmy Libor Němec. Původní firma vznikla v roce 1996. Naší hlavní činností je i nadále dodávka a montáž indikátorů topných nákladů, bytových vodoměrů a kompletní servis v oblasti odečtů a rozúčtování nákladů za topení, teplou a studenou vodu. Dále zajišťujeme provoz výměníkových stanic a domovních plynových kotelen. Naše firma nyní spravuje cca 4 tisíce bytů v oblasti měření a regulace tepla, teplé  a studené vody. Protože jsou náklady na topení a zejména na teplou vodu nejvyšší v oblasti bydlení, snažíme se nabídnout kvalitní měření s vysokou přesností, aby rozdělení nákladů na jednotlivé byty bylo co nejspravedlivější a odpovídalo co nejvíce skutečné spotřebě bytů. 

Naší prioritou je tak provést ve všech bytech řádný odečet měřičů. Z tohoto důvodu nabízíme v rámci poplatku za odečety jeden bezplatný náhradní termín, protože chápeme, že ne vždy je možné v požadovaném termínu byt zpřístupnit. V tomto ohledu řeší tento problém zcela spolehlivě rádiový přenos dat, jak u indikátorů na topení, tak i u bytových vodoměrů. Bližší informace k měření a výpočtu naleznete vždy  na příslušné stránce. Těšíme se na vaše ohlasy a vaše připomínky, případně dotazy.

Libor Němec-majitel firmy

 

            

Pomáháme:

Img_5568  Img-4870


MenuNovinky

Vodoměry 1.1.2009


Od 1.1.2009 dodáváme a instalujeme antimagnetické bytové vodoměry s rádiovým odečtem. Bližší informace v sekci vodoměry.